SELF IN MIND

"Self in Mind", 2014
Neon.
Exhibition: We're Just Getting By, Torun / Ankara TURKEY

"Self in Mind"
, 2014

Çocukların uçabilme yetileri,

karanlık korkusuyla bastırıldığından beri
aydınlığın içi kararıyor.

Neon.
Sergi: Yuvarlanıp Gidiyoruz, Torun / Ankara