DEEP BLUE LONGINGS

"Deep Blue Longings", Year
Mixed media on paper.
Size
Exhibition:

"Derin Deniz Özlemi", Yıl
Kağıt üzeri karışık teknik.
Ölçü
Sergi: